ETTEN-LEUR – Vrijdagochtend wordt in het centrum een grootschalige oefening gehouden. Men ensceneert een grote explosie in de parkeergarage. Een aantal figuranten zorgen ervoor dat de hulpdiensten “realistisch” het samenwerken tussen de diverse diensten en natuurlijk het bestrijden van een groot incident zoals deze explosie met elkaar kunnen beoefenen.

Er wordt volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant met de gemeente samengewerkt om dit (nep)incident aan te pakken. Er lopen een aantal zogeheten GRIP situaties. Grip staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure. In deze procedures wordt de werkwijze hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt bepaald. De centrale gedachte is dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten gaan worden. Omdat er tijdens deze Grip situaties meer middelen en bestuurslagen betrokken kunnen raken, moet men multi disciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.

De inspectie van het ministerie toetst of ze voldoen aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding. De gemeente Etten-Leur waarschuwt inwoners dat men niet hoeft te schrikken van de vele hulpdiensten die ineens voor het stadskantoor stonden. Er is een crisisoefening voor de medewerkers, er is een fictieve maar realistische ramp die nagespeeld wordt.

Video Perry Roovers