BREDA – Een lekkage in de stadsverwarming zorgt voor rook en teer op de groenstrook van de Claudius Prinsenlaan. Door de lekkage is de isolatie om de verwarmingsbuizen gaan smelten en komt er gesmolten teer op straat.

De gemeente is aanwezig en de hulpdiensten zijn verwittigd om het een en ander te repareren.De temperatuur van het teer bedraagt 137 graden Celsius, waardoor er constant iemand aanwezig is om in de gaten te houden dat het lek niet groter wordt.