ESBEEK – Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten hebben doorzoekingen verricht in Nederland en België. Dat gebeurde in een gezamenlijk onderzoek naar vermoedelijke georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude. In Nederland hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie acht locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. Daarbij is onder andere de administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen.

Door informatie uit afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België is het vermoeden ontstaan dat een aantal faciliterende bedrijven in deze twee landen samenwerkte bij fraude met meststoffen. Wanneer veehouders meer meststoffen produceren dan zij op hun eigen land mogen gebruiken, moeten zij het overschot afvoeren naar mestverwerkers of naar akkerbouwers die nog ruimte hebben om mest uit te rijden. De verdachte intermediairs, vervoerders en verwerkers manipuleren vermoedelijk administratie en verplichte mestmonsters.

Een manier om mest te verwerken is co-vergisting. In co-vergisters wordt biogas of warmte opgewekt door een mengsel van dierlijke mest en andere producten te vergisten. Het restproduct kan in een aantal gevallen worden gebruikt voor bemesting. Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk opzettelijk niet toegestane producten zijn gebruikt door een Nederlandse co-vergister. Ook is vermoedelijk een onjuiste administratie van aangevoerde en verwerkte mest bijgehouden. Daardoor heeft dit mestverwerkende bedrijf mogelijk onterecht subsidie ontvangen van de Nederlandse overheid.

Omdat bij de afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken dezelfde bedrijven naar voren kwamen, hebben de NVWA-IOD, de divisie Inspectie van de NVWA, Politie Oost-Brabant, Politie Zeeland-West-Brabant, het Functioneel Parket, de Federale gerechtelijke politie en het Parket Antwerpen de krachten gebundeld in een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Dit JIT wordt ondersteund door Europol en Eurojust. Deze internationale samenwerking maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen de verschillende bedrijven in Nederland en België en op te treden wanneer deze bedrijven strafbare feiten plegen.