GRAVE – Op de Maaskade 28 in Grave vindt op dit moment een grote integrale controle plaats.

De controle wordt uitgevoerd door diverse diensten zoals de brandweer, politie, AVIM (vreemdelingen politie) Omgevingsdienst Brabant Noord, Inspectie voor Leefomgeving en Transport, de arbeidsinspectie en de gemeente Grave. Gecontroleerd wordt op zaken als brandveiligheid, milieuvoorschriften en bouwzaken. De gemeente heeft de omwonenden met de start van de controle direct een brief met uitleg gegeven doordat men met vele dienstvoertuigen aanwezig is. Ook vaart er een boot van de politie voor de kades. Dit mocht er iemand onverhoopt te water raken.