HEEZELEENDE – Op maandagavond maakte een oplettende eigenaar melding bij de politie dat er drie vrouwen verbleven welke opvallend vaak bezoek kregen van onbekende mannen.

De politie stelde een onderzoek in en al snel bleek dat er sprake was van illegale prostitutie. De politie  trof drie vrouwen aan en bij twee van hen kon worden aangetoond dat zij zich illegaal prostitueerden. Deze twee vrouwen, met een Dominicaans en Colombiaanse nationaliteit, verbleven onrechtmatig in Nederland.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel heeft hun paspoorten ingenomen. Beide dames worden naar het land van herkomst uitgezet.  Er was in dit geval geen sprake van mensenhandel of mensonterende omstandigheden.