OSS – De brandweer is woensdagavond kort voor acht uur opgeroepen nadat voorbijgangers op de kruising van de Hazenkamplaan en de Peellaan een gaslucht hadden geroken. De brandweer ging op onderzoek uit en verrichtte metingen. Hoewel de meetapparatuur geen gevaarlijke concentraties aangaf was de gaslucht wel duidelijk te ruiken. Er moest dus wel ergens sprake zijn van een lekkage.

Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om dit met nauwkeurigere apparatuur dan waar de brandweer de beschikking over heeft op te sporen en waar nodig te dichten. De Enexis medewerker beoordeelde de situatie als veilig en achtte het niet meer noodzakelijk dat de brandweer nog ter plaatse bleef. Die is daarop teruggekeerd naar de kazerne. Op exact hetzelfde punt als waar nu metingen werden verricht ontstond op 15 januari bij werkzaamheden ook al een gaslek. Of beide zaken iets met elkaar te maken hebben was woensdagavond niet duidelijk.