TILBURG  –  Tegen een agent van de eenheid Zeeland-West Brabant zijn ernstige doodsbedreigingen geuit door criminelen.

De bedreigingen zijn afkomstig van criminele groeperingen uit Brabant. Het gaat hier om groeperingen waar al enige tijd de intensieve aanpak van de ondermijnende criminaliteit zich op richt. Inmiddels heeft de politie stopgesprekken gevoerd met diverse personen om ze duidelijk te maken dat de politie op de hoogte is en dat men in de gaten wordt gehouden.  Er zijn maatregelen genomen om de agent te beschermen. Welke maatregelen wil de politie niet uiten.

De bedreigde politiemedewerker blijft werkzaam in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Naast deze medewerker zijn er in Zuid-Nederland dagelijks honderden politiemedewerkers, in samenwerking met andere partners, aan het werk om deze criminaliteit aan te pakken.

Onlangs heeft de politie in Zuid-Nederland extra geld ontvangen van de overheid om de aanpak van ondermijning verder vorm te geven en te verstevigen. De overheid accepteert geen enkele vorm van geweld of bedreigingen gericht tegen haar medewerkers.