ROOSENDAAL – De vondst van een lading heroïne is voor burgemeester Jacques Niederer aanleiding om een bedrijfspand voor een jaar lang te sluiten. De vondst kwam begin november uitgebreid in het nieuws, nadat de partij vanuit Italië door een onderzoeksteam van de politie naar Roosendaal werd gevolgd.

Op 2 november 2018 viel de politie een bedrijfspand aan de Jan Frederik Vlekkestraat in Roosendaal binnen. Bij het doorzoeken van het bedrijfspand vonden politieambtenaren in een vrachtwagen twee zakken met twee kilo heroïne. De vrachtwagen, die het transport had uitgevoerd, stond in het bedrijfspand en werd op het moment van de politie-inval uitgeladen. Deze twee zakken waren een restant van een eerdere lading van 268 kilogram heroïne, die reeds eerder heimelijk door de Italiaanse politie was onderschept en in beslag was genomen.

Op basis van de politierapportage maakt burgemeester Jacques Niederer gebruik van zijn bevoegdheid om het bedrijfspand voor één jaar te sluiten. De sluiting gaat in op 20 december 2018 en duurt tot 20 december 2019. De eigenaar van het bedrijfspand is op de hoogte gesteld van de gedwongen sluiting.

Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Met de sluiting van dit bedrijfspand wil ik een duidelijk signaal afgeven dat misdaad niet loont. Ik wil de openbare orde en veiligheid zoveel mogelijk waarborgen. Dit zijn ernstige misdrijven die veel onrust veroorzaken. De inwoners van onze wijken en dorpen moeten zich veilig kunnen voelen in onze gemeente.”

De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Bron:  Gemeente Roosendaal