TILBURG – De grootschalige oefening onder de noemer Venari is donderdag om 15.00 uur van start gegaan. De naam Venari is afgeleid van het Latijnse woord voor jacht.
In Tilburg werd de oefening gehouden in het oude Koning Willem II gevangenis gehouden.
Bij de oefening is een groot aantal deelnemers betrokken.

Er wordt op verschillende plekken in het land door zeven eenheden geoefend. Het is een realistische oefening, waar een groot aantal deelnemers, tegenspelers en lotusslachtoffers verspreid over Nederland aan deelneemt. Het scenario is gebaseerd op een aanslag en de gevolgen daarvan. De focus van de oefening ligt daardoor niet alleen op de inzet door zogenoemde ‘first responders’ maar juist ook op het bijbehorende landelijke opsporingsonderzoek naar de daders, de zogeheten manhunt.

Samen trainen
Tijdens deze oefening werkt de politie samen met het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio en de Koninklijke Marechaussee. Gemandateerd portefeuillehouder Nicole Bogers: ‘Als politie doen we er, samen met vele anderen, alles aan om een aanslag te voorkomen. Tegelijkertijd is het dreigingsniveau nog steeds substantieel, wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Tijdens grote incidenten (zoals een aanslag) hebben verschillende politieonderdelen, maar ook hulpdiensten een belangrijke taak. Het is essentieel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld. Samen trainen en oefenen op extreem-geweldscenario’s is daarom van levensbelang.’

QIT
Als onderdeel van de oefening komt het QIT (Quick Identification Team) in actie. Dit is een klein specialistisch team dat er op gericht is zo snel mogelijk de identiteit van verdachten te achterhalen. Dat is hun enige taak op dat moment. Hulp aan slachtoffers laten zij daarom over aan andere hulpverleners.  De oefening duurt tot 23.00 uur.