DEN BOSCH – De politie heeft donderdagavond rond de klok van half twaalf de omgeving van het politie bureau aan de Vogelsstraat in Den Bosch afgesloten, nadat er een
verdachte tas werd aangetroffen voor de ingang.

Het gehele gebied tussen de kruising met de Orthenseweg en de brandweerkazerne werd door de politie hermetisch afgesloten. Niemand mocht het gebied in. Ook een gedeelte van het politiebureau werd ontruimd. Nadat een explosieven verkenner ter plaatse was gekomen, werd de tas en de omgeving van de tas door de explosievenverkenner verkend en gecontroleerd.

Uiteindelijk werd geconstateerd dat het om loos alarm ging. Hierna werd de gehele omgeving rond half twee weer vrij gegeven. Hoe de tas voor het politie bureau terecht kwam is niet bekend, evenmin is bekend wie daar voor verantwoordelijk zou kunnen zijn. De politie heeft de zaak in onderzoek en de tas mee genomen.