HAAREN – 4 december. Wim Vugts heeft dinsdag 4 december de toegangsweg naar
Haarendael met bouwhekken afgesloten. Volgens Vugts, die het pand onlangs
heeft gekocht, komen er “zwervers” en andere onbevoegden op het landgoed.
Ook vinden er volgens hem vernielingen plaats.

Volgens Vugts neemt de overlast toe sinds het pand is gesloten, nadat daar op
11 oktober een drugslab werd aangetroffen.
Met het afsluiten van de toegangsweg zal de overlast niet voorbij zijn, maar
wel minder worden, verwacht Vugts. Hij vindt dat het te lang duurt voordat
de gemeente maatregelen neemt. “Daarom heb ik dat nu gedaan.”

Vugts heeft de gemeente toestemming gevraagd om vier toezichthouders op
Haarendael te laten verblijven. Daarmee wil hij voorkomen, dat er onbevoegden
in het pand komen en vernielingen aanrichten.

Wethouder Harry van Hal wijst erop, dat niet duidelijk is of de toegangsweg
naar Haarendael een openbare weg is. “De weg staat niet op de wegenlegger.
Als de gemeente kan aantonen, dat de toegangsweg naar Haarendael tenminste 30
jaar in gebruik is als openbare weg dan is afsluiting niet toegestaan”,
aldus Van Hal. Dat wordt nu onderzocht. Als blijkt dat Vugts een openbare
weg afsluit zal de gemeente optreden.

De gemeente heeft uit voorzorg een ‘schrikhek’ geplaatst bij de Vogelenzang
om te voorkomen dat weggebruikers bij Haarendael ‘plotseling’ met een
afsluiting worden geconfronteerd. “Dan kunnen er mensen verongelukken”,
aldus Van Hal.

De wethouder staat niet afwijzend tegenover het verblijf van toezichthouders
op Haarendael. “Daar willen we onder voorwaarden aan meewerken, maar dan
moeten we wel spelregels afspreken.” Hij geeft aan dat de gemeente een
vermoeden heeft, dat er soms mensen verblijven op Haarendael die daar niet
mogen zijn.

De gemeente heeft op dinsdag 4 december nog contact gehad met Vugts. Volgens
Van Hal heeft Vugts daarin niet aangegeven, dat hij de toegangsweg ging
afsluiten. De gemeente controleert elke week het buitenterrein van
Haarendael en ook wordt regelmatig het pand van binnen gecontroleerd.

Maandag 3 december heeft de erfgoedinspectie Haarendael bezocht. Dat bezoek
houdt verband met het bezwaar dat (nog) eigenaar Cello heeft ingediend tegen
de onderhoudsplicht van het monumentale pand. Vrijdag bezoekt de inspectie
Haarendael opnieuw. Onduidelijk is of zij zich dan toegang tot het pand kan
verschaffen.